Service och besiktning

Ackreditering av bilverkstäder för årlig besiktning startade år 2010 i Sverige. Det innebär i korthet att andra verkstäder än Svensk Bilprovning, vilka således tidigare hade monopol, kan utföra kontrollen. För den som uppsöker en verkstad med sin bil kan det innebära vissa fördelar genom att få förtroende för ett visst företag och dess personal. Exempelvis kan en kund som bara får vanlig service bli uppmärksammad på andra fel och få dessa åtgärdade i god tid före besiktningen.

Det årliga oket besiktning

Bilbesiktning har varit obligatoriskt sedan 1965 och många såg med skepsis fram emot den ofta auktoritära behandlingen. Men i mångt och mycket var aversionen en skapad myt som i och med konkurrensutsättningen förhoppningsvis försvunnit. Man skall nog se bilservice och reparationer av fordonet som att säkerheten inte blir åsidosatt. Olyckor kan inträffa ändå men om bilens beskaffenhet inte är en faktor kan säkerligen flera olyckor undvikas.

Kriterier för resultatet

En bilägare kan räkna med fyra olika utfall av besiktningen. Den bästa är naturligtvis att det inte upptäcks något fel alls vilket innebär att fordonet lugnt borde kunna rulla på vägarna ytterligare ett år om inget oförutsett inträffar. Det andra resultatet innebär att endast smärre fel påträffades, dessa bör åtgärdas men innebär ingen fara för trafiksäkerheten. Slutligen blir det så grava anmärkningar att ombesiktning skall göras inom en månad eller att bilen i värsta fall får körförbud. I det första fallet får ägaren således tid på sig att åtgärda fordonet, vilket med fördel kan göras på ackrediterad verkstad som därefter godkänner bilen.

Måste bärgas

Att få helt körförbud innebär att bilen måste bärgas till verkstad, eller vilket ofta blir den krassa verkligheten, direkt till bilskroten. Skulle den trots allt repareras och detta görs hos en verkstad som inte får godkänna bilen, får den endast köras direkt därifrån och till besiktning. Men i ett sådant fall blir oftast reparationerna så kostsamma att det inte lönar sig. Bättre att investera i en ny eller bättre begagnad bil.